CHẤT XÚC TÁC LƯU HÓA CAO SU SILICONE

Quá trình quan trọng của sản xuất silicone được đặt tên là quá trình hydrosilation, đó là silan được thêm vào các hợp chất hữu cơ không bão hòa. Loại phản ứng này có thể được xúc tác đồng nhất bởi Pt ở trạng thái hóa trị thấp với hàm lượng ppm.
Nói chung, hợp chất phối trí với Pt (0) và vinyl silan có khả năng tăng tốc đặc biệt cho quá trình silan hóa, loại hợp chất này được đặt tên là chất xúc tác Karstedt, và Heraeus cung cấp dung dịch của chất xúc tác Karstedt.

SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT:

TẢI XUỐNG

Tải xuống

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm, vui lòng nhấp vào email để tải về

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm, vui lòng để lại thông tin và tin nhắn ở khung bên dưới